ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ;

ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ

Είναι κοινότυπο, αλλά θα το επισημάνουμε κι εδώ. Αμέσως μετά το τροχαίο απαιτείται να επιστρατεύσουμε όλη μας την ψυχραιμία. Είναι απαραίτητο τόσο για να ενεργήσουμε ορθά σε ενδεχόμενο τραυματισμό, δικό μας ή οποιοδήποτε άλλου έχει εμπλακεί στο τροχαίο, όσο και για να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποζημίωσή μας. Παρακάτω εκθέτουμε δέκα (10) οδηγίες για τις πρώτες μόνο ενέργειές μας (όπως προτείνει, το οργανωμένο Δίκτυο Συνεργαζομένων Δικηγόρων μας), σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι χρήσιμη η συντομότερη δυνατή επικοινωνία σας με την εταιρεία μας.

Αμέσως λοιπόν μετά το τροχαίο:


1. Σημειώνουμε τις πινακίδες του υπαιτίου για το τροχαίο οχήματος.
2. Σπεύδουμε να μάθουμε τα στοιχεία του υπαιτίου οδηγού και του υπαιτίου οχήματος (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση του οδηγού και του ιδιοκτήτη του υπαιτίου οχήματος κι ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει το υπαίτιο όχημα).
3. Λαμβάνουμε φωτογραφίες, ακόμη και με το κινητό μας, των εμφανών υλικών ζημιών του οχήματός μας, της θέσης των οχημάτων μετά το τροχαίο συμβάν και της πινακίδας του υπαιτίου οχήματος.
4. Καλούμε άμεσα την Τροχαία. Δεν επαναπαυόμαστε σε καμία περίπτωση στις βεβαιώσεις του αντιδίκου οδηγού ότι θα φροντίσει να αποζημιωθούμε. Καλούμε την Τροχαία ακόμη κι αν ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει το τόπο του συμβάντος, ώστε να καταγραφεί το τροχαίο.
5. Στο διάστημα μέχρι να καταφθάσει η Τροχαία, συλλέγουμε τα στοιχεία των αυτοπτών μαρτύρων. Η μαρτυρία τους μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί και να αποδειχθεί κρίσιμη.

τι κανω οταν συμβει
μελέτη και έρευνα

6. Όταν καταφθάσουν τα όργανα της Τροχαίας και στην περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μόνο υλικές ζημιές, συντάσσεται από το όργανο ένα δελτίο υλικών ζημιών. Φροντίζουμε να καταγραφούν ορθά οι κατευθύνσεις των οχημάτων κι η παράβαση του υπαιτίου οδηγού.
7. Στην περίπτωση που έχουν λάβει χώρα σωματικές βλάβες, φροντίζουμε να τις αναφέρουμε, ώστε να καταγραφούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να αναφέρουμε τον οποιοδήποτε τραυματισμό μας, ακόμη κι αν τον εκτιμούμε ως μικρής έκτασης. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμη κι ο «μικρός» τραυματισμός χρήζει αποζημίωσης. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι ένας φαινομενικά μικρός τραυματισμός, μπορεί να αποδειχθεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, πολύ μεγαλύτερης έκτασης…
8. Σε περίπτωση που διακομισθούμε σε νοσοκομείο ή επισκεφθούμε ιατρό, ζητάμε πάντα να μας χορηγηθούν ιατρικές βεβαιώσεις.
9. Δηλώνουμε το συντομότερο δυνατό το ατύχημα στην ασφαλιστική μας εταιρία. Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος.
10. Η επικοινωνία μας με Δικηγόρο είναι ενίοτε χρήσιμη κι ενίοτε απαραίτητη!


Είμαστε πάντα στη διαθεσή σας όλο το 24ώρο