ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Υπηρεσιες μας

Η εταιρεία Libra Life σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργαζόμενους Δικηγόρους, αναλαμβάνουν την πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων πάσης φύσεως από τη στιγμή που αυτά θα λάβουν χώρα μέχρι τη στιγμή της επιδίκασης αποζημίωσης. Περαιτέρω, συνεργαζόμαστε με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες πραγματογνώμονες μηχανολόγους-μηχανικούς, ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, προκειμένου να καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών που προκύπτουν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα.

Ενημέρωση και Υποστήριξη
Μελέτη - Έρευνα
Εκτίμηση των περιστατικών
Συλλογή εγγράφων
Ιατρικές γνωματεύσεις
Αμοιβή μετά την είσπραξη της αποζημίωσης

Ενημερωση και Υποστηριξη

Το δίκτυο της Libra Life αποτελείται από ένα σύνολο εξειδικευμένων Δικηγόρων, πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών, μηχανολόγων και κοινωνικών λειτουργών που διερευνούν και μελετούν σε βάθος τις συνθήκες και τις παραμέτρους του κάθε τροχαίου ατυχήματος ξεχωριστά. Είμαστε στο πλευρό Σας από το αρχικό στάδιο της ένορκης κατάθεσης, ώστε να μην παραληφθεί ή αμεληθεί καμία χρήσιμη πληροφορία και στοιχεία ως προς τις συνθήκες επέλευσης του τροχαίου ατυχήματος. Με την επιστημονική μας κατάρτιση σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στον κλάδο των ατυχημάτων, Σας διευκολύνουμε και Σας συμβουλεύουμε ως προς τη διαδικασία συγκέντρωσης εγγράφων και αποδείξεων, για την κατάρτιση του πληρέστερου δυνατού φακέλου.

ενημέρωση και υποστήριξη

μελέτη και έρευνα

Mελετη - Ερευνα

Η Libra life διαθέτει εξειδικευμένους νομικούς που διερευνούν και μελετούν σε βάθος τις συνθήκες και τις παραμέτρους του τροχαίου ατυχήματος. Ακολουθούνται οι διαδικασίες της καταγραφής των υφιστάμενων ζητημάτων και της σύνταξης τεχνικής έκθεσης,με γνώμονα την ενίσχυση της θέσης του πελάτη μας. Με τη συλλογή του κατάλληλου αποδεικτικού υλικού αποτιμάται λεπτομερέστατα η ζημιά που το θύμα υπέστη. Τέλος,με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων και προγραμμάτων επιτυγχάνεται η εμπεριστατωμένη ανάδειξη της υπαιτιότητας του ατυχήματος. Έτσι λοιπόν μέσω τον εξειδικευμένων Δικηγόρων μας, καθίσταται εφικτή η διεκδίκηση της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης από τους δικηγόρους μας, η αποτελεσματική δηλαδή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη μας.


Εκτιμηση των περιστατικων

Οι δυνατότητες μας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών τεκμηρίωσης της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ γεγονότος και επελθόντος αποτελέσματος. Η εταιρεία Libra Life διαθέτει έμπειρους συνεργάτες, επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων όπως πραγματογνώμονες μηχανολόγους μηχανικούς, δικηγόρους, φυσικοθεραπευτέs, ιατρούς πολλών ειδικοτήτων όπως επί παραδείγματι ορθοπεδικούς, χειρουργούς, πλαστικούς χειρουργούς και νευροχειρουργούς, αναλυτές ατυχημάτων. Μετά την πρώτη μας επαφή εξετάζουμε ενδελεχώς τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και τις μαρτυρίες και παρατηρήσεις του πελάτη μας για να κατανοήσουμε πλήρως όλες τις παραμέτρους και στη συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα γίνεται ενημέρωση του πελάτη μας με σύνταξη σχετικού ενημερωτικού σημειώματος. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κατανόηση επί των επίμαχων θεμάτων, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των εκθέσεων μας (internet, e-mail). Από την αρχική επαφή,στην εξέταση και στην σύνταξη της τελικής τεχνικής μας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της εταιρείας σας στηρίζουμε μέχρι τέλους.

εκτιμηση των περιστατικων

συλλογη εγγραφων

Συλλογη Εγγραφων

Οι εξειδικευμένοι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι της Libra Life αναλαμβάνουν την υπόθεση Σας, αρχίζοντας άμεσα την συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα στελεχώσουν τον φάκελο της υπόθεσης Σας, ώστε να διεκδικήσουμε την μέγιστη για Εσάς αποζημίωση. Ο κύκλος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων της υπόθεσης τροχαίου Σας από τους δικηγόρους μας, ξεκινώντας από την απόκτηση της Δικογραφίας από την Τροχαία και εν συνεχεία όλων των ιατρικών γνωματεύσεων για τις επιπτώσεις και την επίδραση της βλάβης στους παθόντες των ατυχημάτων (το ποσοστό αναπηρίας, την ικανότητά συνέχισης ή μη για την εκτέλεση της εργασίας και τη δυνατότητά διεκδίκησης οποιεσδήποτε μελλοντικής δαπάνης που έχει σχέση με το ατύχημα). Στη συνέχεια πραγματογνώμονας μηχανολόγος μηχανικός του Πρωτοδικείου Αθηνών προχωράει στη μελέτη των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος και συντάσσει τεχνική έκθεση, με καταγραφή υλικών ζημίων και παράλληλα γίνεται η απόκτηση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η Libra Life με το σύνολο των συνεργατών της κατέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών της στοχεύοντας πάντα στην πλήρη και άμεση αποζημίωση του παθόντος.


Ιατρικες Γνωματευσεις

Η Libra Life σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργαζόμενους Δικηγόρους, με αίσθημα ευθύνης, ανταποκρίνεται και αναλαμβάνει με επιτυχία τα πλέον σοβαρά τροχαία ατυχήματα, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας τεκμηρίωσης. Σκοπός των υπηρεσιών της είναι να συμβάλλει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την επίτευξη της αποζημίωσης. Είναι αναγκαία η απόκτηση όλων των ιατρικών γνωματεύσεων από τους θεράποντες ιατρούς για την τεκμηρίωση και απόδειξη του μεγέθους και της ιδιαιτερότητας των σωματικών βλαβών των θυμάτων, με σκοπό το σχηματισμό πλήρους δικανικής πεποίθησης και τη θεμελίωση της αξίωσης προς αποζημίωση. Ακόμη ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει και γνωμοδοτήσεις όλων των ειδικοτήτων που αποφαίνονται για την αναγκαιότητα μελλοντικών επεμβάσεων και το κόστος αυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η απαίτηση των σχετικών κονδυλίων από τον υπόχρεο φορέα.

ιατρικες γνωματευσεις

αμοιβη μετα την εισπραξη της αποζημιωσης

Αμοιβη Μετα Την Εισπραξη Της Αποζημιωσης

Η Εταιρεία Libra Life είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία αναλαμβάνει το εξειδικευμένο συνεργαζόμενο δίκτυο Δικηγόρων της, να αποζημιωθείτε 100% από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για τις σωματικές βλάβες που σας προκάλεσε χωρίς να χρειαστεί από πλευράς σας να προκαταβάλετε αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών μας. Η ομάδα της Libra Life δραστηριοποιείται και καλύπτει το ευρύτερο φάσμα επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων με σκοπό να λάβουν τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση. Για το σύνολο των υπηρεσιών μας, ο παθών δε θα καταβάλει κανένα αντίτιμο προκαταβολικά, καθώς οι συνεργάτες της εταιρείας θα αμείβονται μόνο μετά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης και την είσπραξη της αποζημίωσης από τον παθόντα.

Είμαστε πάντα στη διαθεσή σας όλο το 24ώρο